Frásaí Nua

Here are the Irish phrases that we are focussing on up to Halloween around our school.

imgresPlease try and use them around the home also as ‘practice makes perfect’. Each month from now on our ‘frásaí’ will go live on our blog and twitter and you can have fun with them at home and in school. Go neirí an tádh leat.

Dia Duit                      Dia`s Muire duit

Conas atá tú?               Táim go maith

Go raibh maith agat.

Cad is ainm duit?    ________ is ainm dom.

Cén rang ina bhfuil tú?        Táim i rang a ______.

Gabh mo leithscéal.                                                                     images

Cá bhfuil tú I do chónaí?    Táim i mo chónaí i Mullach Ide.

Cé mhéad duine i do chlann?   Tá______ i mo chlann.

Cén scoil ina bhfuil tú?    Táim i scoil Naomh Oilibhéar Pluincéad.

Tá brón orm.

Níl a fhois agam.

An bhfuil tú ceart go leor?       imgres

Conas a dearfá?

Conas a litríonn tú?   Cén gaeilge atá ar…?

An dtuigeann tú? Tuigim/ Ní thuigim.

An bhfuil tú críochnaithe? / Táim/ Nílim.

An bhfuil sibh réidh? Táimid réidh/ Nílimid reidh.

An féidir liom/leat?  Is féidir/ Ní féidir.      Gabh mo leithscéal.

Tá brón orm cur isteach ort.

Tá_______ uaim.

Rinne mé dearmad ar mo…..

This entry was posted in School News. Bookmark the permalink.